Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Na een overlijden

Een overlijden verwerken is emotioneel heel zwaar. Vooral als je je ook nog met een boel administratie moet bezighouden. Hier vind je een aantal initiatieven waar je hulp kan vinden.

Brochure: wat te doen wanneer een naaste overlijdt?

  Regelingen bij een overlijden op www.vlaanderen.be
  Brochure Koning Boudewijnstichting en Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (2014): Wat te doen wanneer een naaste overlijdt?
  Lees de brochure online.

Een overlijden is vaak moeilijk te verwerken. Helaas komt er nog een heleboel administratie bij kijken zoals het organiseren van de begrafenis of crematie. Wat gebeurt er met de bankzaken, verzekeringen, nalatenschap, belastingen, waar heb je recht op…

Deze praktische gids gaat over alles wat je moet doen wanneer een partner overlijdt en je een beetje verloren bent.

Overlevingspensioen en overgangsuitkering

  Het overlevingspensioen – Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
  Het overlevingspensioen en overgangsuitkering zelfstandigen – RSVZ
  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel – brochure 2017 PDOS

Als je gehuwd was met je overleden partner, kan je onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen krijgen. Informeer je hierover goed want, omdat je maar een beperkt inkomen mag hebben om recht te hebben op een overlevingspensioen, is het niet altijd duidelijk wat financieel het voordeligste is.

  De regelgeving is veranderd sinds 2015. Voor bestaande overlevingspensioenen verandert er niets. Vanaf 2015 (overlijdens na 31 december 2014) hebben weduwen en weduwnaars die jonger zijn dan 45 jaar recht op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen: gedurende 12 maanden (zonder kinderlast) of 24 maanden (met kinderlast). De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2030 gradueel opgetrokken tot 55 jaar à rato van twee maal per jaar tot 2025 en dan jaarlijks tot 2030.

Wettelijk of feitelijk samenwonenden die hun partner door overlijden verliezen, hebben geen recht op een overgangsuitkering of op een overlevingspensioen.

Organisaties

vzw Contempo
  vzw Contempo
vzw ConTempo is een netwerk voor iedereen die een partner heeft verloren na een overlijden. Je kan er een luisterend oor vinden, of je kan deelnemen aan activiteiten zoals rouwzorggroepen of rouwzorgweekends.
vzw Houvast
  vzw Houvast
Op de website van deze vzw voor en door alleenstaande ouders vind je een overzicht van wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden. Gebruik de navigatie bovenaan “verlies van een partner” of gebruik het snelmenu onderaan (doorscrollen naar het thema “verlies van een partner”). Op het forum kan je je hart uitstorten, raad vragen over elke mogelijke situatie, raad geven,…
Rouwzorg Vlaanderen
  Rouwzorg Vlaanderen
Rouwzorg Vlaanderen vzw is een vrijwilligersorganisatie rond zorg om mensen in rouw. De vrijwilligers werken vanuit een christelijke inspiratie maar de werking staat open voor iedereen met respect voor elkeen zijn visie.
Allegro
  Allegro vzw
Allegro vzw is een koepelorganisatie voor niet-commerciële single- en alleenstaanden verenigingen. In het netwerk vind je ook organisaties voor weduwen en weduwnaars.
Krachtvrouwen
  Krachtvrouwen
Krachtvrouwen vzw biedt individuele coaching en een (online) netwerk voor jonge weduwen.