Andere inkomsten

School-en studietoelage

  School-en studietoelage
  Meer informatie: bel gratis naar 1700
  Voor het schooljaar 2014-2015 kan je geen school-of studietoelage meer aanvragen. De deadline was 1 juni 2015.
  Vraag vanaf 1 augustus 2015 de school-of studietoelage aan voor het schooljaar 2015-2016. Aanvragen kan tot 1 juni 2016.
Zie ook School-en studietoelage

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage (voor kinderen in het kleuter- basis-of secundair onderwijs) of studielage (voor kinderen in het hoger onderwijs) moet jijzelf of moet je kind aan 3 voorwaarden voldoen.

Naar schatting 1 op 4 leerlingen en studenten heeft recht op deze toelage. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage. Kijk het dus zeker na!

Voorschot nodig?

  Financiële voorschotten

Als je dringend geld nodig hebt, kan je altijd bij het OCMW een voorschot vragen op bv. een werkloosheidsuitkering, pensioen, kinderbijslag, … . Dat voorschot betaal je zonder intrest terug. Het OCMW doet dan een sociaal onderzoek.

  Voorwaarden:

  • Je bent behoeftig.
  • Je hebt recht op een sociale uitkering
  • Op het ogenblik van de aanvraag moet je recht hebben op de sociale uitkering. De uitkering mag wel nog niet zijn uitbetaald.

  Hoe aanvragen?
   Contacteer een OCMW in je buurt

Alimentatie of onderhoudsgeld

  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)
  davo.centraal@minfin.fed.be
  0800/12.302 (gratis)

Als je gescheiden bent, kan het zijn dat er een verplichting is tot het betalen van alimentatie. Ofwel heb je dat zelf vastgelegd als je uit de echt bent gescheiden door onderlinge toestemming (EOT) ofwel heeft de rechter dat in zijn uitspraak vastgelegd.

Scheid je door onderlinge toestemming, dan kan je in de overeenkomst opnemen wat er gebeurt als de alimentatie niet betaald wordt. Formuleer de verschillende stappen zo duidelijk mogelijk.

  Je ex-partner betaal de alimentatie niet?

Contacteer de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Deze Dienst helpt op twee manieren.

De alimentatie rechtstreeks bij je ex-partner laten innen waarna die aan jou betaald wordt. Daarvoor gelden wel volgende voorwaarden:

  • Je woont in België
  • Je ex-partner heeft in het voorbije jaar minstens 2 keer de alimentatie niet (volledig) betaald
  • Er is een officieel document (echtscheidingsakte, vonnis van de rechter)waarin staat hoeveel alimentatie er betaald moet worden.

Een voorschot van de alimentatie voor de kinderen. Daarvoor moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen én je mag niet meer dan € 1800 netto per maand verdienen. Daar mag je € 66 per kind ten laste bij tellen.

  Hoe aanvragen?

Vul het formulier in en bezorg het aan DAVO.