Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Voorzieningen

    Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang voor wie via de VDAB een beroepsopleiding volgt.


    Betaalbare kinderopvang voor kinderen tot drie jaar in één van de drie kinderdagverblijven van Actiris. Als je moet gaan solliciteren en voor de eerste drie maanden van een nieuwe job kan je je kinderen jonger dan 3 jaar er laten opvangen aan een voordelig tarief. Voor meer informatie over het Kinderdagverblijf bel je naar   02/505 77 95.


  Kinderopvangtoeslag van de RVA van € 84,47 per maand voor 12 maanden voor alleenstaande ouders die weer aan de slag gaan na een periode van minstens drie maanden vergoed werkloos te zijn geweest.

  Voorwaarden:

  • Je hebt een contract van onbepaalde duur
  • Je hebt minstens een halftijdse job.

  Ga met dit ingevulde formulier – pdf en een kopie van de arbeidsovereenkomst naar de uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen).

  Kinderopvangtoeslag op de website van de RVA
  Kinderopvangtoeslag op de website van de Vlaamse Overheid
  Opgelet, de regelgeving gaat binnenkort veranderen. We houden je op de hoogte!


  Kinderopvang en de belastingen

  Kinderopvang en je belastingaangifte

Bijna alle kosten die je maakt voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar kan je aftrekken van de belastingen met een maximum van € 11,20 per dag. Het gaat over voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddagen, opvang op vrije dagen, opvang tijdens schoolvakanties (kampen, speelpleinen; lidgelden komen niet in aanmerking), eventuele opvang tijdens middagpauzes. Ook de kosten voor thuisopvang van zieke kinderen kunnen fiscaal worden afgetrokken op voorwaarde dat die opvang wordt erkend door Kind & Gezin.

Vanaf 2018 kan een alleenstaande ouder die in 2017 een belastbaar inkomen heeft van minder dan € 18.000 65% aftrekken in plaats van 45%. Het maximum van € 11,20 per dag blijft maar voor de alleenstaande ouder met een laag inkomen zal het fiscale voordeel verhogen van € 5,04 per dag naar € 7,28. Zo krijgen alleenstaande ouders tot 2 euro extra per dag per kind.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Vanaf maart mag je alle fiscale attesten in de brievenbus verwachten. De uitgaven die op al die attesten staan, tel je op. Dat getal vul je in op de belastingaangifte. De attesten moeten samen met de belastingaangifte worden meegestuurd. Opgelet, dit fiscaal voordeel eindigt op de dag dat je kind 12 jaar is geworden.


  Kinderopvangpremie voor werknemers in Paritair Comité 201, 202, 311 en 312.

  Kinderopvangpremie voor PC 311: van € 2 per dag, maximaal € 400 per jaar; voor kinderen jonger dan 3 jaar; in een door Kind & Gezin erkende opvang; minstens 12 maanden in de sector werken en  wanneer de beide ouders werken voor een bedrijf dat behoort het paritair comité 311 (of 202 en 312), hebben beide ouders recht op de terugbetaling.
  Kinderopvangpremie voor PC 201: van max. € 520 per jaar of € 780 per jaar wanneer ouders jonger dan 26 jaar zijn; kind minstens 65u/kwartaal opgevangen in een kinderkribbe, peutertuin of bij een geregistreerde onthaalmoeder (Kind en Gezin).