Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Huurwaarborg

Iedereen die een woning huurt, moet een huurwaarborg betalen. De huurwaarborg is een garantie voor de huisbaas dat eventuele schade aan zijn eigendom wordt vergoed. Na het aflopen van de huur krijg je het bedrag terug als alle plichten volgens het huurcontract zijn nagekomen.

Betaal de huurwaarborg nooit rechtstreeks aan de huisbaas maar open bij een bank een speciale huurwaarborgrekening. Dat is een geblokkeerde spaarrekening waar niemand aan kan. De intresten zijn volledig voor jou. De gemakkelijkste manier om zo’n rekening te openen is samen met de huisbaas naar de bank gaan nadat je een afspraak hebt gemaakt. Zo worden een aantal bezoeken aan de bank bespaard. Na het beëindigen van de huur wordt de huurwaarborg door de bank vrijgegeven. Daarvoor heeft de bank wel jouw handtekening en die van de huisbaas nodig.

  Er bestaan drie manieren waarop je aan de verplichting van de huurwaarborg kan voldoen:

  • Je betaalt een bedrag gelijk aan 2 maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op jouw naam.
  • Je vraagt een bankwaarborg bij de bank waar je inkomsten worden gestort. Je moet die waarborg binnen 3 jaar en met een vaste maandelijkse storting terugbetalen aan de bank. Als je kiest om op deze manier de huurwaarborg te betalen, mag die niet meer zijn dan wat je voor 3 maanden aan huur betaalt. Zodra je de huurwaarborg volledig hebt betaald, krijg je rente.Heb je problemen om een huurwaarborg bij je bank te krijgen? Dan kan je terecht bij het meldpunt huurwaarborg van Febelfin op 02 507 68 11.
  • Twee maanden huur is een groot bedrag. Bovendien heeft de Vlaamse regering in juli 2017 beslist om die twee maanden naar drie op te trekken. Dat zal pas gebeuren wanneer een systeem van huurwaarborglening op punt staat. Niet iedereen kan dat zomaar op tafel leggen en soms wil de bank geen huurwaarborg verlenen. Het OCMW kan je misschien het geld lenen. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur. Het OCMW is echter niet verplicht om op vraag van een huurder een waarborg voor te schieten en kan de voorwaarden voor terugbetaling zelf bepalen.

Een huurwaarborg voor een bedrag van drie maanden huur die in één keer moet gestort worden op een geblokkeerde rekening is nu niet mogelijk. Maar een waarborg in een andere vorm voor een bedrag van drie maanden huur, kan wel binnen de krijtlijnen van de wet. De verzekeringsbon van Korfina is een gekend voorbeeld. De verzekeringsbon wordt opgemaakt op naam van de huurder. Die stort het bedrag dat dan de hele huurperiode vast staat. Na afhouding van 1,1 procent kosten brengt de waarborg 1,75 procent intrest op. Korfina Huurwaarborg voorziet ook een overlijdensdekking. Bij overlijden van de huurder wordt aan de nabestaanden een kapitaal uitbetaald waarmee de huur gedurende 6 of 12 maanden verder betaald kan worden. Via de Korfina verzekeringsbon wordt het waarborgplafond van 2 maanden huur dus omzeild.

  Een renteloze lening bij het ‘Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ om je huurwaarborg af te lossen. Dit is voor als je een beperkt inkomen hebt en je gaat in Brussel wonen.

  www.woningfonds.be
  02/504.32.11
  Raadpleeg de voorwaarden