Huurwaarborg

Iedereen die een woning huurt, moet een huurwaarborg betalen. De huurwaarborg is een garantie voor de huisbaas dat eventuele schade aan zijn eigendom wordt vergoed. Na het aflopen van de huur krijg je het bedrag terug als alle plichten volgens het huurcontract zijn nagekomen.

Betaal de huurwaarborg nooit rechtstreeks aan de huisbaas maar open bij een bank een speciale huurwaarborgrekening. Dat is een geblokkeerde spaarrekening waar niemand aan kan. De intresten zijn volledig voor jou. De gemakkelijkste manier om zo’n rekening te openen is samen met de huisbaas naar de bank gaan nadat je een afspraak hebt gemaakt. Zo worden een aantal bezoeken aan de bank bespaard. Na het beëindigen van de huur wordt de huurwaarborg door de bank vrijgegeven. Daarvoor heeft de bank wel jouw handtekening en die van de huisbaas nodig.

  Er bestaan drie manieren waarop je aan de verplichting van de huurwaarborg kan voldoen:

  • Je betaalt een bedrag gelijk aan 2 maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op jouw naam.
  • Je vraagt een bankwaarborg bij de bank waar je inkomsten worden gestort. Je moet die waarborg binnen 3 jaar en met een vaste maandelijkse storting terugbetalen aan de bank. Als je kiest om op deze manier de huurwaarborg te betalen, mag die niet meer zijn dan wat je voor 3 maanden aan huur betaalt. Zodra je de huurwaarborg volledig hebt betaald, krijg je rente.

  • Twee maanden huur is een groot bedrag. Niet iedereen kan dat zomaar op tafel leggen en soms wil de bank geen huurwaarborg verlenen. Het OCMW kan je misschien het geld lenen. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur. Het OCMW is echter niet verplicht om op vraag van een huurder een waarborg voor te schieten en kan de voorwaarden voor terugbetaling zelf bepalen.

  Een renteloze lening bij het ‘Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ om je huurwaarborg af te lossen. Dit is voor als je een beperkt inkomen hebt en je gaat in Brussel wonen.

  www.woningfonds.be
  02/504.32.11
  Raadpleeg de voorwaarden