Nuttige informatie

  www.vlaanderen.be – Kopen en verkopen
  de premiezoeker

Registratierecht en verkooprecht

  Verkooprechten
  Belastingportaal Vlaanderen

Wanneer je een woning, een appartement of een bouwgrond koopt moet je op de aankoopsom verkooprechten betalen. In het Vlaams Gewest bedragen de verkooprechten of registratierechten 10% van de aankoopsom. Naargelang de aard van het onroerend goed dat je hebt gekocht, kan je eventueel genieten van gunstmaatregelen. Vraag ernaar bij je notaris.

Klein beschrijf
Koop je een bescheiden woning (kadastraal inkomen is minder dan € 745; als je meer kinderen hebt, mag het kadastraal inkomen groter zijn), dan zijn de registratierechten 5% in plaats van 10%.
Abattement
Als je geen andere woning of bouwgrond bezit, moet je geen registratierechten betalen op de eerste € 15 000 euro van de aankoopsom.
Bijabattement
Als je recht hebt op een abattement en je gaat voor die aankoop een hypothecaire lening aan, krijg je een bijkomend voordeel van € 1000.
Meeneembaarheid
Voor maximum € 12 500 kan je registratierechten die je voor je ‘oude’ woning hebt betaald, ‘meenemen’ naar je nieuwe woning waardoor die niet meer betaald moeten worden. Dit kan niet worden gecombineerd met het abattement.

De woonbonus

  Belastingvermindering voor de enige en eigen woning: de woonbonus

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het verwerven van een eigen en enige woning, kan een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kunt u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen.

De onroerende voorheffing

  De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest. Je betaalt ze op inkomsten uit onroerende goederen. Ook als je eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

In bepaalde gevallen kan je korting krijgen op de onroerende voorheffing. De meeste kortingen worden automatisch verrekend.

De verzekering gewaarborgd wonen

  Wonen in Vlaanderen – verzekering gewaarborgd wonen
  gratis

De gratis verzekering gewaarborgd wonen is er voor mensen die problemen hebben met de afbetaling van een hypothecaire lening omdat hun inkomen door pech drastisch is gedaald. Sluit ze af vlak nadat je je lening hebt afgesloten. Je kan ze per woning maar een keer afsluiten.

  Vraag ze op tijd aan. Dwz op een moment dat je nog werkt en binnen het jaar nadat je je eerste kapitaal hebt opgenomen.

  Voorwaarden

 • Je hebt minstens 50 000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie), of 25 000 euro voor louter renovatiewerken.
 • Je doet uw aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van je lening.
 • De woning waarvoor je leent ligt in het Vlaamse Gewest en is je enige woning. De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 320 000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven bedraagt dit maximumbedrag 368 000 euro. Je hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.
 • Op het tijdstip van de aanvraag moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen,
 • Er gelden alleen inkomensgrenzen als je leent voor een nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van voor 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.

  Test of je in aanmerking komt.
Vraag de gratis verzekering gewaarborgd inkomen aan.

Waar moet je op letten als je een woning of bouwgrond koopt?

Met de meeste vragen kan je terecht op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en bij je notaris.

 • Is de woning ‘zonevreemd’? Dat betekent dat ze op het gewestplan niet in een woongebied ligt. Raadpleeg het gewestplan.
 • Ligt de woning in een overstromingsgebied?
 • Heeft de woning de nodige vergunningen? Vraag het na op het gemeentehuis. Laat zeker een opschortingsvoorwaarde opnemen in de koopovereenkomst. Vermeld daarin dat de koop van de woning niet doorgaat als een eventueel bouwmisdrijf niet geregulariseerd wordt of dat de koop enkel doorgaat als er geen bouwmisdrijf wordt vastgesteld.
 • Ga na of er een onteigeningsplan bestaat voor de woning.
 • Ligt het perceel in een verkaveling? Is er een verkavelingsvergunning? Wat zijn de verkavelingsvoorwaarden?
 • Is de woning een beschermd moument? Maakt ze de deel uit van een beschermd stadszicht? Hou rekening met een aantal beperkingen en verplichtingen als dat zo is.
 • Staat de woning op een lijst van ongeschikte of onbewoonbare woningen?
 • Is er ooit een bodemattest afgeleverd voor de woning? Wat staat er in?