Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Na een overlijden

Na het overlijden van een partner

Een overlijden is emotioneel heel zwaar en vaak moeilijk te verwerken. Helaas komt er nog een heleboel administratie bij kijken zoals het organiseren van de begrafenis of crematie. Wat gebeurt er met de bankzaken, verzekeringen, nalatenschap, belastingen, waar heb je recht op…

Overlevingspensioen en overgangsuitkering

Wat te doen bij een overlijden? – Federale Pensioendienst
Het overlevingspensioen en overgangsuitkering zelfstandigen – RSVZ

Als je gehuwd was met je overleden partner, kan je onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen krijgen. Informeer je hierover goed want, omdat je maar een beperkt inkomen mag hebben om recht te hebben op een overlevingspensioen, is het niet altijd duidelijk wat financieel het voordeligste is.

 De regelgeving is veranderd sinds 2015. Voor de toen bestaande overlevingspensioenen veranderde er niets. Vanaf 2015 (overlijdens na 31 december 2014) hebben weduwen en weduwnaars die jonger zijn dan 45 jaar recht op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen: gedurende 12 maanden (zonder kinderlast) of 24 maanden (met kinderlast). De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2030 gradueel opgetrokken tot 55 jaar à rato van twee maal per jaar tot 2025 en dan jaarlijks tot 2030.

Wettelijk of feitelijk samenwonenden die hun partner door overlijden verliezen, hebben geen recht op een overgangsuitkering of op een overlevingspensioen.