Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Schulden

Zoek op tijd hulp

Merk je bij het beheer van de financiën dat er betalingsmoeilijkheden zijn, treuzel dan niet en roep op tijd hulp in. Het belangrijkste is dat je de schuldeisers (aan wie je geld moet, zoals de huisbaas, de energiemaatschappij,…) zo snel mogelijk contacteert. Als de schuld nog niet te hoog is, kan er een regeling die beter bij je past worden uitgewerkt.

Er bestaan enkele zeer specifieke vormen van hulp voor mensen met schulden.

Schulden bij de belastingen?

Heb je achterstand in het betalen van de belastingen? Heb je geen idee hoe je je personenbelasting moet betalen? Dan zijn er mogelijkheden. Je kan zelfs onbeperkt uitstel krijgen voor de betaling van schulden in de personenbelasting.
  Financiën België – Betalingsproblemen

De website www.fiscalebemiddeling legt je uit wat je kan doen als je een geschil hebt met de belastingadministratie. Dat kan zijn als je niet akkoord bent met je aanslagbiljet, als er problemen zijn met de registratierechten van je pas aangekochte woning, bij erfenisrechten, …
  www.fiscalebemiddeling