Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Andere inkomsten

Toegang tot sociale voordelen

De app MyBenefits maakt het voor mensen in een kwetsbare positie gemakkelijker om aan te tonen dat ze recht hebben op bepaalde sociale voordelen. Voor veel sociale voordelen (bijvoorbeeld minder betalen voor gas, elektriciteit, water,  openbaar vervoer, vrijetijdsactiviteiten) moeten mensen met een financieel moeilijke situatie vaak een aanvraag indienen of een attest voorleggen. De app werkt deze administratieve drempel grotendeels weg. Burgers kunnen zelf onmiddellijk online een attest aanvragen en voorleggen.

Studietoelagen hoger onderwijs

Meer informatie: bel gratis naar 1700 of surf naar: www.studietoelagen.be

Voorschot nodig?

  Financiële voorschotten

Als je dringend geld nodig hebt, kan je altijd bij het OCMW een voorschot vragen op bv. een werkloosheidsuitkering, pensioen, kinderbijslag, … . Dat voorschot betaal je zonder intrest terug. Het OCMW doet dan een sociaal onderzoek.

  Voorwaarden:

  • Je bent behoeftig.
  • Je hebt recht op een sociale uitkering
  • Op het ogenblik van de aanvraag moet je recht hebben op de sociale uitkering. De uitkering mag wel nog niet zijn uitbetaald.

Onderhoudsbijdragen voor kinderen

  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)
  davo.centraal@minfin.fed.be
  0800/12.302 (gratis)

Als je gescheiden bent, kan het zijn dat er een verplichting is tot het betalen van onderhoudsbijdragen voor de kinderen (ook alimentatie of onderhoudsgeld genoemd). Ofwel heb je dat zelf vastgelegd als je uit de echt bent gescheiden door onderlinge toestemming (EOT) ofwel heeft de rechter dat in zijn uitspraak vastgelegd.

Scheid je door onderlinge toestemming, dan kan je in de overeenkomst opnemen wat er gebeurt als de alimentatie niet betaald wordt. Formuleer de verschillende stappen zo duidelijk mogelijk.

 Je ex-partner betaalt de onderhoudsbijdrage niet?

Contacteer de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Deze Dienst helpt op twee manieren.

De alimentatie rechtstreeks bij je ex-partner laten innen waarna die aan jou betaald wordt. Daarvoor gelden wel volgende voorwaarden:

  • Je woont in België
  • Je ex-partner heeft in het voorbije jaar minstens 2 keer de alimentatie niet (volledig) betaald
  • Er is een officieel document (echtscheidingsakte, vonnis van de rechter)waarin staat hoeveel alimentatie er betaald moet worden.

Je kan een maandelijks voorschot van de alimentatie (onderhoudsbijdrage) voor de kinderen. Het maximum bedraagt 175 euro per kind.

 Hoe aanvragen?

Vul het webformulier in en bezorg het aan DAVO.

Sinds 1 september 2017 heeft de FOD Financiën 11 infocenters geopend in België (Brugge, Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Leuven, Luik, Namen, Charleroi, Bergen en  Neufchâteau). Ze zijn alle werkdagen open van 9u tot 12u. Je kan er terecht voor algemene vragen maar ook bijvoorbeeld met je aanvraag tot tussenkomst bij DAVO.

Het OCMW of het CAW kan je helpen om het webformulier in te vullen.

Indexering van onderhoudsbijdragen

Om bedragen aan te passen aan de stijging of daling van de andere kosten van de maatschappij heb je een indexcijfer nodig. Dat geldt voor huurprijzen, onderhoudsgelden, uitkeringen,…

Er bestaat een gezondheidsindex en een consumptieprijsindex. Beide indexen staan op de website van de Federale Overheidsdienst Economie. Voor onderhoudsbijdragen wordt vaak de consumptieprijsindex gebruikt.

Je kan online de indexatie van de onderhoudsbijdragen elk jaar berekenen, bijvoorbeeld via de tool van Familierecht Vlaanderen Online indexatie alimentatie berekenen