Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Groeipakket

Het vroegere systeem van Belgische kinderbijslagen is in Vlaanderen vervangen door het Vlaamse Groeipakket

In het Groeipakket krijgt elk kind het startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus. Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs en daarom stimuleert het Groeipakket die deelname via participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag of schooltoeslag).

Het Groeipakket houdt rekening met de gezinssituatie (bijvoorbeeld in kader van scheiding, alleenstaande ouder, pleegouders) en is uitgewerkt op maat van het kind.

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen bevat het Groeipakket naast het basisbedrag een extra zorgtoeslag die de kosten in hun specifieke situatie beter afdekt. Wie een of beide ouders heeft verloren, wie in een pleeggezin opgevangen wordt of wie door een beperking of handicap ondersteuning nodig heeft, krijgt maandelijks een zorgtoeslag bovenop het basisbedrag.

De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. De toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

De bedragen van het groeipakket verschillen voor kinderen geboren na 1 januari 2019 en kinderen geboren vóór 1 januari 2019.