Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Opvang vinden

  Kind & Gezin – Kinderopvang
  Kind & Gezin – Kinderopvang, informatie voor ouders
  Kind & Gezin – Opvang zoeken
  Bereken hoeveel je moet betalen voor de opvang van je kinderen. Hiervoor moet je inloggen op de website van Kind & Gezin
  De kosten die je maakt voor kinderopvang zijn aftrekbaar van je belastingen.

De belangrijkste organisatie die zich met kinderopvang bezighoudt is Kind & Gezin. Zij organiseert zelf geen kinderopvang maar houdt toezicht en controleert de kwaliteit van de kinderopvang. Op basis van deze controles kunnen initiatieven voor kinderopvang een erkenning krijgen of kunnen ze een attest van toezicht krijgen. Onthou wel dat thuisopvang, eenmalige opvang, jeugdverenigingen,… niet gecontroleerd worden.

Op www.kindengezin.be staat ontzettend veel nuttige informatie voor (jonge) ouders. Ook over kinderopvang. Je vindt er o.a. alle adressen van erkende kinderopvang (organisaties) en van zelfstandige kinderopvang met een attest van toezicht. Je vindt er geen adressen voor thuisopvang, eenmalige opvang, jeugdverenigingen,…

  Hou met volgende zaken rekening bij de zoektocht naar opvang voor je kinderen:

  • Er zijn niet voldoende beschikbare plaatsen voor kinderopvang. Zodra je weet dat je kinderopvang nodig hebt, moet je op zoek gaan naar een geschikte plaats. Vraag daarbij altijd hoe het zit met reservatie en wachtlijsten. Het is zinvol om het kind op verschillende wachtlijsten tegelijk te zetten. Telefoneer regelmatig om op de hoogte te zijn van je plaats op de wachtlijst.
  • Verwacht niet dat alles op de kinderopvang gebeurt zoals jij dat thuis doet. Iedere kinderopvangplaats heeft eigen methodes en een eigen visie over hoe met kinderen moet worden omgegaan. Dat moeten ouders respecteren. Heb je een probleem, vergeet dan niet dat een goed gesprek soms wonderen kan doen.
  • Verwittig de kinderopvangplaats tijdig als het kind om welke reden dan ook niet naar de afgesproken kinderopvang gaat.
  • Wat is het beleid van de kinderopvangplaats ten aanzien van zieke kinderen?
  • Vraag op voorhand hoeveel, hoe, wanneer en wat je moet betalen.
  • Vraag of de kinderopvang voorziet in inkomensgerelateerde tarieven m.a.w. wat je betaalt is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.
  • Vraag of de kinderopvang een voorrangsbeleid voert: dit betekent dat men bij keuze tussen meerdere opvangvragen eerst moet ingaan op de vraag die behoort tot een voorrangsgroep. Absolute voorrang wordt gegeven aan wie kinderopvang nodig heeft in het kader van een werksituatie (dit geldt voor iedereen die werk zoekt, werk wil houden of een beroepsgerichte opleiding volgt). Alleenstaanden met kinderen behoren tot de doelgroepen van het voorrangsbeleid.
  • De kosten die je maakt voor het laten opvangen van de kinderen kunnen van de belastingen worden afgetrokken. Daarvoor krijg je elk jaar een fiscaal attest. Als je uit de echt gescheiden bent en de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders dan kan je de betaalde uitgaven voor kinderopvang aangeven als je je kind fiscaal ten laste hebt en als de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste aan jou wordt toegekend .

Als je niet via Kind & Gezin wil werken, contacteer dan het plaatselijke OCMW, het Sociaal Huis, het gemeentehuis, de huizen van het Kind, het huis van het Nederlands, de VDAB of Vereniging waar armen het woord nemen. Zij hebben vaak een goed zicht op kinderdagverblijven in de regio en op diensten voor opvanggezinnen en zij kunnen je ondersteunen als je je op de voorrang wil beroepen.

Lokaal Overleg Kinderopvang

  Lokaal Overleg Kinderopvang

In de meeste gemeenten is er een Lokaal Overleg Kinderopvang waar iedereen die bij kinderopvang betrokken is (denk aan onthaalouders, kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse opvang, de scholen, het jeugdwerk, ouders, het gemeentebestuur en het OCMW) aan deelneemt. Het Lokaal Overleg Kinderopvang moet ouders informeren over alle mogelijkheden die er bestaan voor buitenschoolse kinderopvang, zoals kampen, speelpleinen en andere activiteiten voor kinderen.

  Lokaal Loket Kinderopvang ondersteunt je in je zoektocht naar kinderopvang. Het idee is dat je maar één keer je vraag moet stellen om zicht te krijgen op alle mogelijkheden . In de toekomst moet er voor elke gemeente een Lokaal Loket Kinderopvang beschikbaar zijn.

Kinderopvangzoeker Antwerpen ging van start in februari 2018.

Deze tool biedt ouders de mogelijkheid om meteen een aanvraag in te dienen voor een opvangplaats voor hun kind van 0-3 jaar en om die aanvraag verder op te volgen.