Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Voorzieningen

 

    Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang voor wie via de VDAB een beroepsopleiding volgt.
    kinderopvangvergoeding


    Betaalbare kinderopvang voor kinderen tot drie jaar in één van de drie kinderdagverblijven van Actiris.


  Kinderopvangtoeslag van de RVA van € 87,88 per maand voor 12 maanden voor alleenstaande ouders die weer aan de slag gaan na een periode van minstens drie maanden vergoed werkloos te zijn geweest.

De alleenstaande ouder met kinderen die vergoed volledig werkloos is en aan het werk gaat als werknemer of als zelfstandige in hoofdberoep kan, mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden, gedurende 12 maanden een kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze premie wordt door de RVA toegekend en door de uitbetalingsinstelling uitbetaald. Zij bedraagt 87,88 euro per maand.

  Ga met dit ingevulde formulier – pdf en een kopie van de arbeidsovereenkomst naar de uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen).

  Kinderopvangtoeslag op de website van de RVA
Opgelet!  Voor het Vlaamse Gewest is de maatregel afgeschaft sinds 1 januari 2018. Inwoners van de andere gewesten kunnen voor deze toeslag nog wel terecht bij de RVA.

 Verlaagd OCMW tarief voor de kinderopvang
Wanneer ouders het toegekende inkomenstarief niet kunnen betalen of ook niet het verminderd individueel tarief omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, kan het OCMW een OCMW-tarief toekennen. Het allerlaagste bedrag is 1,65 euro.


  Kinderopvang en de belastingen

  Kinderopvang en je belastingaangifte

Bijna alle kosten die je maakt voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) kan je aftrekken van de belastingen met een maximum van € 11,20 per dag; soorten opvang. Ook de kosten voor thuisopvang van zieke kinderen kunnen fiscaal worden afgetrokken op voorwaarde dat die opvang wordt erkend door Kind & Gezin. Voor de uitgaven voor kinderopvang die aan de voorwaarden voldoen, heb je recht op een belastingvermindering.

De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. Je moet de (begrensde) uitgaven opnemen in het vak X, rubriek B, code 1384 van je aangifte. De belastingvermindering (45%) gebeurt automatisch.

Alleenstaande ouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen, krijgen bovenop de gewone belastingvermindering voor kinderoppas (45%), een bijkomende belastingvermindering. De bijkomende vermindering bedraagt maximaal 30% en wordt degressief afgebouwd vanaf een bepaald inkomen. Je belastbaar inkomen bedraagt minder dan 19.810 euro voor het aanslagjaar 2020. Je netto-beroepsinkomsten (met uitzondering van de werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten) bedragen meer of zijn gelijk aan 3.300 euro voor aanslagjaar 2020. Om recht te hebben op de bijkomende belastingvermindering voor kinderoppas, mag je voor dat kind geen aanspraak maken op de verhoogde belastingvrije som voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Hoe wordt de degressiviteit berekend? Je belastbaar inkomen bedraagt minder dan of is gelijk aan 15.630 euro voor aanslagjaar 2020: de verhoging van het tarief van de belastingvermindering voor uitgaven voor kinderoppas bedraagt 30%. Je belastbaar inkomen bedraagt meer dan 15.630 euro voor aanslagjaar 2020: de verhoging van 30% wordt trapsgewijs afgebouwd, door volgende berekening: 30% x ((19.810 euro – belastbaar inkomen) / (19.810 euro – 15.630 euro)) voor aanslagjaar 2020. Van zodra het belastbaar inkomen 19.810 euro voor aanslagjaar 2020 bereikt, wordt de verhoging niet meer toegekend.

Vanaf maart mag je alle fiscale attesten in de brievenbus verwachten. De uitgaven die op al die attesten staan, tel je op. Dat getal vul je in op de belastingaangifte. De attesten moeten samen met de belastingaangifte worden meegestuurd. Opgelet, dit fiscaal voordeel eindigt op de dag dat je kind 12 jaar is geworden.


  Kinderopvangpremie voor werknemers in Paritair Comité 201, 202, 311 en 312.

  Kinderopvangpremie voor PC 202, 311 en 312: van € 3 per dag, maximaal € 600 per jaar; voor kinderen jonger dan 3 jaar; in een door Kind & Gezin erkende opvang; minstens 12 maanden in de sector werken en  wanneer de beide ouders werken voor een bedrijf dat behoort tot deze paritair comités, hebben beide ouders recht op de terugbetaling.
  Kinderopvang voor PC 201: max. € 780 per jaar; kind minstens 65u/kwartaal opgevangen in een kinderkribbe, peutertuin of bij een geregistreerde onthaalmoeder (Kind en Gezin)..