Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Opvoedingsondersteuning

Als alleenstaande ouder sta je voor een groot deel van de tijd alleen in voor in het opvoeden van je kinderen. Daardoor heb je de vrijheid om je kinderen op te voeden zoals dat voor jou het beste lijkt. Helaas betekent dat ook dat je er alleen voor staat als er problemen zijn. Je kan natuurlijk bij je ouders te rade gaan, bij vrienden, collega’s, zelfs op de school van je kinderen of eventueel overleggen met je ex. Toch is het mogelijk dat je soms gewoon een luisterend oor mist… Opvoeden is geen exacte wetenschap. Je mag “fouten” maken, zelfs als alleenstaande ouder. Hoewel je soms wel het gevoel hebt dat je je dubbel moet bewijzen.

  Gids voor Gezinnen – Odisee Hogeschool
  Dossier Opvoeding van Kind & Gezin

Opvoedingswinkel

De opvoedingswinkels zijn er om al je vragen over het opvoeden van je kind te beantwoorden en dit voor elke leeftijd. Je krijgt gericht advies of je wordt doorverwezen naar een andere dienst die je beter kan helpen.

Opvoedingswinkels in Vlaanderen

Heel wat opvoedingswinkels hebben nog antennes in andere gemeenten.

De opvoedingswinkels worden door Kind & Gezin erkend en/of gesubsidieerd. Daar vind je ook contactgegevens.

Huis van het Kind

  www.huizenvanhetkind.be

Verschillende gemeenten hebben een Huis van het Kind . Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen (lokale) overheden, middenveldorganisaties, vrije beroepen (zoals artsen) en vrijwilligers. Het Huis van het Kind is er om (aanstaande) gezinnen beter te ondersteunen.

Opvoedingslijn

  www.opvoedingslijn.be
  078/15.00.10
 

Met al je twijfels, vragen en zorgen rond de opvoeding van je kinderen kan je bij de opvoedingslijn terecht. Vroeger heette dit de opvoedingstelefoon. Soms kan praten over een probleem al wonderen doen. Elke werkdag buiten woensdag tussen 10u en 13u en tussen 14u en 17u staan hulpverleners klaar om je anoniem te helpen. Op donderdag kan je ook tussen 19u en 21u telefoneren. Bel naar 078/15.00.10 aan de prijs van een gewoon zonaal telefoongesprek.

  Als je een dringend probleem hebt buiten de uren van de opvoedingstelefoon kan je anoniem Teleonthaal bellen op het gratis nummer 106.

Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO)

  www.expoo.be
  www.groeimee.be

EXPOO is het Vlaams Expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning. Eén van hun opdrachten is het ter beschikking stellen van basisinformatie over opvoeden aan opvoedingsverantwoordelijken. Ze doen dit onder meer via de website www.groeimee.be.

De Gezinsbond

  Werking voor alleenstaande ouders
  Interessante vormingen en lezingen voor alleenstaande ouders

De Gezinsbond wil ouders ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen. Buiten gespreksavonden waar je ervaringen kan delen met andere (alleenstaande) ouders, worden ook een aantal vormingen specifiek op het alleenstaand ouderschap georganiseerd.

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

  Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) van Kind en Gezin zijn er voor iedereen die problemen heeft met
de opvoeding van kinderen tot 12 jaar en voor iedereen die door eigen problemen onvoldoende tijd
overhoudt voor de opvoeding van hun kinderen. Ook met vragen over opvoeding weten ze raad bij een
CKG.

Een thuisbezoek van een begeleider is gratis. Als een kind moet worden opgevangen, wordt wel een bijdrage verwacht. Die bijdrage is afhankelijk van het inkomen. CKG’s zijn 24u op 24, 7 dagen op 7 te bereiken.