Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Begeleiding

  Onderwijs in Vlaanderen – Ondersteuning en begeleiding

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

  Onderwijs in Vlaanderen – CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een aanspreekpunt voor elk probleem met kinderen op school. Het CLB heeft verschillende functies. Het gaat om preventieve gezondheidszorg (medische onderzoeken, inentingen voor iedereen, maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen), advies bij leren en studeren en in de studie-en beroepskeuze en een eventuele doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs. De consulenten van een CLB geven advies bij een weigering van inschrijving of een doorverwijzing. Tot slot begeleidt het CLB zowel leerlingen als ouders bij problemen. Het CLB werkt vraaggestuurd, zowel op vraag van de ouders als van de school. De tussenkomst van een CLB is verplicht wanneer je kind spijbelt en bij sommige medische onderzoeken.

Studiekeuze en beroepskeuzebegeleiding

  Gender in de Klas – studiekeuze
  Onderwijskiezer
  Onderwijs in Vlaanderen – studie-en-beroepskeuzebegeleiding

De juiste studierichting kiezen is van essentieel belang voor het welbevinden van je kind op school. Hou bij het kiezen van een studierichting rekening met de eigen talenten, interesses en vaardigheden van je kind.

Heb je vragen over de juiste studiekeuze, dan is de school je eerste aanspreekpunt. Zij hebben een goed inzicht in de leerprestaties van je kind en op de nodige vereisten in de verschillende studierichtingen die er bestaan. Waar nodig zullen ze je doorverwijzen naar het CLB.

Pesten op school

  Pesten op school

Op school komen heel wat vormen van ongewenst gedrag voor. De belangrijkste zijn: pesten, ook cyberpesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag.

Vaak zijn de grenzen tussen deze verschillende vormen van ongewenst gedrag vaag en is er overlap. Ongewenst gedrag kan uitgaan van andere leerlingen maar evengoed van leden van het schoolteam.

Als ouder heb je een belangrijke inbreng bij de oplossing van een pestgeval waarbij je kind betrokken is, ofwel als gepeste, als bijstaander of als pester. Spreek er daarom met je kind over, ook als het er (nog) niets mee te maken heeft. Op die manier wordt het een onderwerp waarover je thuis open en in volle vertrouwen kan praten.

Als je geconfronteerd wordt met een pestsituatie, contacteer dan eerst de school. Zij hebben een interne leerlingenbegeleiding. Heb je geen vertrouwen in de school, dan kan je ook altijd terecht bij een CLB.

Buitenschoolse hulpverlening

  Onderwijs in Vlaanderen – Buitenschoolse hulpverlening
  Kinderen en jongeren met kanker
  Tijdelijk onderwijs aan huis

Soms hebben kinderen nood aan extra hulp die de school of het centrum voor leerlingenbegeleiding niet kunnen bieden. Een leerling moet bijvoorbeeld revalideren na een ziekte of ongeval. Of ouders doen een beroep op buitenschoolse hulp als hun kind een diagnose heeft van een stoornis die extra ondersteuning vergt. De school kan dan toestaan dat ouders buitenschoolse hulpverlening inschakelen, die plaatsvindt tijdens de lestijden en eventueel op school.