Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Studietoelage

Hoeveel kosten schoolgaande kinderen?

  Onderwijs in Vlaanderen – wat kost naar school gaan

In principe is onderwijs voor leerplichtige kinderen in België gratis. Dat betekent dat je je kind gratis kan inschrijven in een school. Er zijn echter meer kosten verbonden aan kinderen die naar school gaan. Zorg dan ook dat je een goed overzicht van de kosten van onderwijs hebt. Het gaat over duurzaam schoolmateriaal (boekentas, atlas, rekenmachine, woordenboek), schoolmateriaal dat elk jaar opnieuw moet worden aangekocht (boeken, werkschriften, kaftpapier, schrijfgerief, fotokopieën,…), schoolgebonden kledij (uniform, sportkledij), uitstappen, maaltijden op school, eenmalige kosten (bv. klasfoto). Tel daarbij ook het vervoer van en naar de school. Met zo’n overzicht kunnen uitgaven beter gepland worden. De duurste maand voor schoolgaande kinderen is september. De meeste uitstappen zijn in het derde trimester (na Pasen).

  Lijst met materiaal dat een school gratis ter beschikking moet stellen.
  Elk kind heeft recht op gratis schoolzwemmen tijdens één volledig schooljaar van het basisonderwijs.

Heb je problemen om de rekeningen die de school je stuurt te betalen? Vraag de school dan om een individueel betalingsplan. Veel scholen werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds. Dan springt de school in als ouders niet alles betaald krijgen.

Niet akkoord met de schoolrekening? Als je aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt, dan kan je daar een vraag over stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.

Om ouders financieel te helpen, zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of je in aanmerking komt.

School-en studietoelagen

  School-en studietoelage
  Meer informatie: bel gratis naar 1700

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage (voor kinderen in het kleuter- basis-of secundair onderwijs) of studielage (voor kinderen in het hoger onderwijs) moet jijzelf of moet je kind aan 3 voorwaarden voldoen.

Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage. Kijk het dus zeker na!