Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Vind een school

Leerplicht vs schoolplicht

  Onderwijs in Vlaanderen – Leerplicht
  Onderwijs in Vlaanderen – Huisonderwijs
  Examencommissie Secundair Onderwijs

In België bestaat een leerplicht van (normaal) 6 tot 18 jaar. Dat betekent dat elke ouder de plicht heeft om kinderen te laten leren. De meeste ouders schrijven hun kinderen daarom in op een school. Leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Huisonderwijs is ook mogelijk. Dat moeten de ouders dan zelf organiseren. De onderwijsinspectie kan steeds controleren of het kind thuis echt onderwezen wordt. Huisonderwijs vergt heel wat inzet en discipline van zowel de ouders als het kind. Wie van plan is om toch huisonderwijs te geven, moet de cel Leerplichtcontrole van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ten laatste op de derde schooldag van het schooljaar, verwittigen met deze verklaring van huisonderwijs.

Leerlingen van het secundair onderwijs kunnen hun examens ook afleggen bij de Examencommissie secundair onderwijs.

Kleuteronderwijs

  Onderwijs in Vlaanderen – Kleuteronderwijs

Onderwijs dat onder de leerplicht valt, is gratis. Dat betekent dat er geen inschrijvingsgeld moet worden betaald. Ook kleuteronderwijs in België is, hoewel niet verplicht, gratis en goed uitgebouwd. Een kind kan vanaf de eerste instapdag nadat het 2,5 jaar wordt naar de kleuterschool. Per schooljaar zijn er zeven instapdagen. Dat zijn de eerste schooldagen na de vijf vakantieperiodes ( herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en grote zomervakantie), de eerste schooldag in februari en de eerste schooldag na hemelsvaartdag. Vanaf drie jaar kan een kind elke dag starten in het kleuteronderwijs.

  Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school. Vraag al een eerste keer informatie aan de school als je kind 9 of 10 maanden is.

Vind een geschikte school

  Onderwijskiezer
  Onderwijs in Vlaanderen – Vind een geschikte school

Elke ouder kan vrij kiezen naar welke school haar of zijn kinderen gaan. Voorwaarde is wel dat er plaats is in de school. Wacht daarom niet te lang met je kind in te schrijven. Contacteer de school voor meer inlichtingen.

Om je kind in te schrijven in het eerste jaar van het lager onderwijs, moet het vorige jaar regelmatig naar de kleuterklas zijn geweest. Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad of je kind naar het gewoon lager onderwijs mag of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Schrijf je kind in op een school

  Onderwijs in Vlaanderen – Inschrijven

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Informeer daarom zo snel mogelijk bij de school van je keuze. Er zijn uitzonderingen: Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen. In sommige scholen moet je je kind aanmelden voor je het kan inschrijven. Als eerste aanmelden betekent niet altijd als eerste een plaats krijgen. Ook de afstand van de woonplaats tot de school, het toeval … kan een rol spelen.

De inschrijvings- en aanmeldingsperiode verschilt per gemeente en soms ook per school. Vraag het na op de school waar je je kind wil inschrijven.

De inschrijving in elke school verloopt anders. Vraag daarom na op de school van je keuze: Hoe je moet inschrijven, wanneer je moet inschrijven, of je in aanmerking komt om voorrang te krijgen bij het inschrijven en wat je moet meebrengen naar het inschrijfgesprek.

  Problemen bij het inschrijven?

  Onderwijs in Vlaanderen – Problemen bij het inschrijven

  Er zijn een aantal redenen waarom een school jouw kind niet wil of kan inschrijven:

  • Je kind voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden.
  • De school is ‘vol’, er is geen plaats meer.
  • De school heeft je kind uitgesloten voor slecht gedrag in het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar.
  • Er zijn aanwijzingen dat je kind afwisselend naar de ene en dan naar een andere school gaat.
  • Je kind heeft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Dat betekent dat het een individueel aangepast leertraject nodig heeft. Vindt de school de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, onredelijk, dan kan ze de inschrijving weigeren. Dat gebeurt altijd na overleg met jou, het CLB en de klassenraad.
  • Je kind zit in het secundair onderwijs en werd in de loop van het schooljaar in een andere secundaire school uitgesloten.

Zowel bij een weigering om een kind in te schrijven als bij een doorverwijzing naar een andere school moet je de school steeds een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving vragen. Dat is een schriftelijk bewijs dat de school je kind niet wou inschrijven. Ga je als ouder niet akkoord met die beslissing, ga dan eerst een gesprek aan met de school. Heb je na dat gesprek nog steeds problemen met het besluit van de school, dan is verzet mogelijk.

In eerste instantie vraag je best om bemiddeling via een lokaal overlegplatform (LOP).

  Zo’n bemiddeling moet binnen de 10 dagen gebeuren na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Vraag die dus op tijd aan.

Mislukt de bemiddeling en ben je nog steeds niet akkoord met de niet-inschrijving van je kind, dan kan je klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Dat kan binnen 30 dagen na de weigering of binnen 30 dagen na de bemiddeling van het LOP.