Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Nuttige informatie

  Wonen in Vlaanderen – Huren

De woninghuurwet

Zie: Regelgeving voor huurwoningen: huurwet en huurdecreet

Noodsituatie?

  • Het OCMW stelt tijdelijk een crisiswoning of een doorgangwoning ter beschikking voor iedereen in een noodsituatie. Denk aan een brand, een onbewoonbaar verklaarde woning, familiale omstandigheden,…
  • Het CAW is er voor iedereen die zijn/haar woning moet ontvluchten door bv. partnergeweld. Als je in die situatie zit, neem dan contact op met het CAW in jouw buurt.
      Vind een CAW in je buurt.

Hou rekening met…

  Het huurcontract en de registratie ervan

Zorg dat er een geschreven contract is als je een woning huurt. Lees het goed na voor je het tekent. Eens getekend is een huurcontract bindend. Dat wil zeggen dat je je aan de bepalingen in het contract moet houden en dat het contract niet zomaar opgezegd kan worden. Het is een goed idee om alles wat nadien mondeling wordt afgesproken, toch ook op papier te zetten. Schrijf er dan zeker de datum bij, onderteken het zelf en laat het door de huisbaas ondertekenen.


  De plaatsbeschrijving

De huurwet legt het op om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van de staat van de woning of het appartement bij de aanvang van de huur op te stellen. Zorg dat elk gebrek aan de woning erin wordt opgenomen. Voeg eventueel foto’s toe. Noteer ook de meterstanden van water, gas en elektriciteit. Zowel huurder als verhuurder moeten de plaatsbeschrijving ondertekenen. Bij het beëindigen van de huur wordt de plaatsbeschrijving vergeleken met de huidige staat van de woning. Eventuele schade die niet door normale slijtage is veroorzaakt, moet door de huurder worden vergoed. Meestal wordt er dan een bedrag van de huurwaarborg afgehouden.

De plaatsbeschrijving kan zowel door de verhuurder en de huurder samen als door een deskundige (landmeter-expert, architect,…), worden opgesteld. Als de huurder en de verhuurder voor één deskundige kiezen, betalen ze elk de helft van de kosten. Die kunnen 300 euro of meer bedragen voor een appartement en nog meer voor een woning, afhankelijk van de oppervlakte. Huurder en verhuurder kunnen ook apart een deskundige aanstellen, elk op eigen kosten.


  Domicilie: je officiële adres.

Om van je woonplaats je officiële verblijfplaats te maken, ga je naar de dienst bevolking in het gemeentehuis van je woonplaats. Daar geef je je adres(verandering) aan. Vergeet daarbij je identiteitskaart niet. Na deze aangifte komt de wijkagent op bezoek om het adres te controleren. Zorg daarom dat je naam op de bel en op de brievenbus staat. Na dat bezoek volgt een uitnodiging om weer naar het gemeentehuis te gaan. Vergeet de pin-code van je elektronische identiteitskaart niet.


De brandverzekering
In Vlaanderen is een brandverzekering voor huurders verplicht sinds 1 januari 2019. Een brandverzekering zorgt ervoor dat je bij een brand, bij storm-, hagel- en waterschade en bij glasbreuk zelf niet volledig opdraait voor de kosten. De meeste brandverzekeringpolissen verzekeren ook tegen diefstal. Voor juridische hulp bij conflicten met de verhuurder kan je de verzekering uitbreiden met de Verzekering rechtsbijstand voor de huurder.

Hoeveel je moet betalen, hangt af van de grootte van de woning of het appartement en van de geschatte waarde van de inboedel (meubels, elektronica,…). Verzeker je inboedel voor een voldoende hoog bedrag. Vraag de verzekeraar dat hij de ‘evenredigheidsregel’ uit de polis schrapt als die erin staat. Vergeet ook niet dat de verzekering pas tussenbeide komt boven een vast bedrag aan schade.


  Het energieprestatiecertificaat (epc): sinds 2009 moet de verhuurder je een energieprestatiecertificaat kunnen tonen. Dat certificaat geeft aan hoe energiezuinig de woning is en geeft dus een indicatie hoe groot je energiekosten zullen zijn.