Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Huurwaarborg en huurwaarborglening

Huurwaarborg

De Huurwaarborg

Iedereen die een woning huurt, moet een huurwaarborg betalen. De huurwaarborg is een garantie voor de huisbaas dat eventuele schade aan zijn eigendom wordt vergoed. Na het aflopen van de huur krijg je het bedrag terug als alle plichten volgens het huurcontract zijn nagekomen.

Betaal de huurwaarborg nooit rechtstreeks aan de huisbaas maar open bij een bank een speciale huurwaarborgrekening. Dat is een geblokkeerde spaarrekening waar niemand aan kan. De intresten zijn volledig voor jou. De gemakkelijkste manier om zo’n rekening te openen is samen met de huisbaas naar de bank gaan nadat je een afspraak hebt gemaakt. Zo worden een aantal bezoeken aan de bank bespaard. Na het beëindigen van de huur wordt de huurwaarborg door de bank vrijgegeven. Daarvoor heeft de bank wel jouw handtekening en die van de huisbaas nodig.

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet in werking getreden. Voor de huurwaarborg gelden dan twee verschillende regelingen:

 • Voor huurcontracten die gesloten zijn vóór 1 januari 2019 geldt de federale huurwet.
 • Voor huurcontracten die gesloten zijn vanaf 1 januari 2019 moet je rekening houden met het Vlaams Woninghuurdecreet.

Huurcontracten gesloten vóór 1 januari 2019:

 • De huurwaarborg bedraagt twee maanden huur.
 • Als de huurder de waarborg in schijven wil betalen, bedraagt de huurwaarborg 3 maanden huur.

De huurwaarborg kan op drie manieren betaald worden:

 • Je stort een bedrag gelijk aan twee maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op jouw naam.
 • Je vraagt een bankwaarborg bij de bank waar je beroeps- of vervangingsinkomsten gestort worden. Je moet die waarborg binnen de drie jaar en met een vaste maandelijkse storting terugbetalen aan de bank. Heb je problemen om een huurwaarborg bij je bank te krijgen? Dan kan je terecht bij het meldpunt huurwaarborg van Febelfin op 02 507 68 11.
 • Twee maanden huur is een groot bedrag. Je kon aan het OCMW vragen om de waarborg voor te schieten. Het OCMW onderzocht dan de aanvraag tot tussenkomst in de huurwaarborg en sloot dan een overeenkomst met een bankinstelling.
 Meer informatie over de huurwaarborg (2 maanden) vind je op de website van Wonen-Vlaanderen. Voor vragen kun je terecht bij de woonwinkel in uw buurt (xls)(Excel bestand) of bij de huurdersbond (na lidmaatschap).

Huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019:

De verhuurder mag sinds 1 januari 2019 een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen.

Als huurder mag je zelf de samenstelling van de huurwaarborg bepalen:

 • Je stort een bedrag gelijk aan drie maanden huur op een geblokkeerde bankrekening op jouw naam.
 • Je vraagt een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling (obligatie of kapitalisatiebon).
 • Je vraagt aan het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW onderzoekt de aanvraag tot tussenkomst in de huurwaarborg en zal nagaan of je aan de voorwaarden voldoet om door het OCMW ondersteund te worden. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal drie maanden huur.
 • Als je ermee instemt, kan de waarborg ook via een persoonlijke borgstelling.

Meer informatie over de nieuwe huurwaarborgregeling vind je op de website Woninghuur.vlaanderen.

Huurwaarborglening

Huurders die moeilijk een waarborg van 3 maanden huur kunnen betalen, kunnen vanaf 1 januari 2019 bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen.

Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Wat bijvoorbeeld het inkomen betreft: je geïndexeerde inkomen mag vastgestelde grenzen niet overschrijden en voor een alleenstaande ouder is dat in 2019 45.883 euro per jaar, te vermeerderen met 2.857 euro per persoon ten laste (een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste). Een persoon ten laste is het kind dat bij de aanvrager gedomicilieerd is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald; ook het kind van de aanvrager dat er niet gedomicilieerd is maar op regelmatige wijze daar verblijft.

In Brussel kan je voor een renteloze lening bij het ‘Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ terecht om je huurwaarborg af te lossen.

www.woningfonds.be
02/504.32.11
Raadpleeg de voorwaarden