Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Premies

  de premiezoeker
  de rechtenverkenner, kies thema wonen

Vermindering van onroerende voorheffing, ook voor huurders

  via www.vlaanderen.be

De onroerende voorheffing is een belasting op het bezit van een woning. In principe heb je daar als huurder niets mee te maken aangezien je ze niet moet betalen. Toch kan ook jij als huurder onder bepaalde voorwaarden meegenieten van een vermindering van de onroerende voorheffing.

  Voorwaarde:

  • Je hebt twee of meer kinderen waarvoor je kinderbijslag krijgt
    OF
  • Je woont samen met een gehandicapt persoon

  Hoe aanvragen?

Je moet de vermindering eenmalig aanvragen en opsturen naar de Vlaamse Belastingsdienst. Het adres staat op het meldingsformulier. Doe dit voor 1 mei als je in hetzelfde jaar de vermindering nog wil krijgen.

Huur je bij een sociale huisvestingsmaatschappij, dan krijg je deze vermindering automatisch als je er recht op hebt.

De Vlaamse Huursubsidie

Wonen in Vlaanderen – de Vlaamse huursubsidie

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je via de Vlaamse Huursubsidie maandelijks 75% min 1/55e van je jaarinkomen van de huurprijs van je woning, tot een maximum van € 151. Daarbij komt altijd € 25,17 extra per persoon ten laste tot en met de vierde. In sommige gemeenten krijg je een beetje meer: € 166,10 + € 27,68 extra per persoon ten laste.

  Bovenop de huursubsidie krijg je bij je verhuis ook eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal je maandelijkse huursubsidie.

  Voorwaarden:

  • Je bezit geen eigen woning.
  • Je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde woning naar een geschikte woning of je verhuist van een woning die onaangepast is aan je leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, of je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of je was dakloos en verhuist naar een geschikte woning.
  • De huurprijs van je nieuwe woning is minder dan € 611.93of € 489,54 als het om een kamer gaat. Deze maxima worden verhoogd met 10% in bepaalde gemeenten. Daar bovenop komt nog eens 20% extra per persoon ten laste (tot maximaal 50% extra).
  • Je gezin (alleenstaande ouder) heeft een inkomen van maximaal € 37.974 vermeerderd met € 2.123 per persoon ten laste

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar het adres dat je op dat formulier vindt.

Brussel: de herhuisvestingspremie

  Wonen in Brussel

Deze premie wil huurders met een beperkt inkomen, die minstens één jaar in een niet-geschikte woning leven, de mogelijkheid geven om te verhuizen.

Bovendien dient deze premie om een deel van de hogere huurprijs van een nieuwe geschikte woning te betalen.

De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage.

    Voorwaarden en hoe aanvragen.