Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Geld lenen

 

De (hypotecaire) lening

 Geld lenen

Een woning bouwen of kopen kost veel geld. De meeste mensen kunnen of willen dat geld niet direct op tafel leggen. Een lening is vaak veel interessanter. Een lening om een woning te kopen, te bouwen of te verbouwen, is vaak een hypothecaire lening. Om zo’n lening af te sluiten, is een kredietakte of een leningsakte nodig die door een notaris wordt opgesteld. In zo’n akte geef je het onroerend goed (de woning die je koopt) in hypotheek. Daarmee krijgt degene die jou het geld leent, het recht om de woning te verkopen als jij de lening niet kan terugbetalen.

Vraag meer info hierover bij je notaris of bij je bank. Vaak is het voordelig om verschillende banken met elkaar te vergelijken. Ook krijg je dikwijls korting als je meerdere producten bij dezelfde bank neemt, zoals een schuldsaldoverzekering, … Vergeet niet dat lenen ook geld kost.

Het is een goed idee om voor je een overeenkomst tekent een kredietverlener te contacteren. Als je een contract hebt getekend maar je krijgt geen lening vast, kan de koop niet doorgaan. Nog belangrijker is dat je dan de voorschotten die al betaald zijn, kwijt bent.

Soms moet je echter snel zijn om een verkoopsovereenkomst of een compromis te tekenen. Zorg dan dat in de overeenkomst staat dat de verkoop gesloten wordt onder de voorwaarde dat je binnen een bepaalde periode een hypothecaire lening kan afsluiten. Als je binnen die bepaalde termijn geen lening kan afsluiten, dan is er ook geen verkoop. Dat noemen ze een opschortende voorwaarde. Andere voorbeelden van opschortende voorwaarden zijn het verkrijgen van een bouwvergunning of van een verkavelingsvergunning. Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen.

  Kosten van een hypothecaire lening

Net als de aankoopakte wordt ook de hypothecaire lening door de notaris ‘verleden’. Bij het aangaan van een hypothecaire lening moet je rekening houden met een aantal kosten:

 De Woonbonus: wie een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2006 voor het verwerven van een eigen en enige woning, kon een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kon je zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen. Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 is de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.

In ruil voor de toegekende lening moet je naast de kapitaalaflossingen ook rente betalen. Deze uitgaven kan je gedeeltelijk compenseren met de fiscale voordelen van een hypothecaire lening en de bijhorende verzekering.

 

Een sociale lening in Vlaanderen

 Sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 Sociale lening bij het Vlaams Woningfonds

Een sociale woonlening is goedkoper dan een lening bij een bank. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor een sociale woonlening. Er zijn een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Wanneer je als alleenstaande ouder een sociale woonlening wil afsluiten val je onder een bepaalde categorie op het vlak van de ‘persoonlijke situatie/gezinsvorm’ Je doet er goed aan een van bovenstaande instanties te contacteren en/of hun websites te raadplegen alvorens je een koopcontract sluit.

  Hoe aanvragen

  Bij een sociale huisvestingsmaatschappij
Neem contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij

  Bij het Vlaams Woningfonds
Neem contact op met het Vlaams Woningfonds

  Bij een erkende kredietmaatschappij
Neem contact op met een Maatschappij Sociaal Woonkrediet

 

De verzekering gewaarborgd wonen

 Wonen in Vlaanderen – verzekering gewaarborgd wonen
  gratis

De gratis verzekering gewaarborgd wonen is er voor mensen die problemen hebben met de afbetaling van een hypothecaire lening omdat hun inkomen door pech drastisch is gedaald. Sluit ze af vlak nadat je je lening hebt afgesloten. Je kan ze per woning maar een keer afsluiten. De verzekering loopt over 10 jaar.

Vraag ze op tijd aan. Dus op een moment dat je nog werkt en binnen het jaar nadat je je eerste kapitaal hebt opgenomen.

Voordelen

Als je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig je zelfstandige activiteit moet stopzetten, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand voor een nieuwbouw en maximaal 500 euro per maand voor een bestaande woning. De verzekeraar keert de tegemoetkoming maandelijks uit aan je kredietinstelling.
Het bedrag dat je krijgt hangt af van de verloren inkomsten, van je maandelijkse afbetalingsbedrag en van de tijd.  Het eerste jaar bedraagt de tegemoetkoming 70 % van het afbetalingsbedrag. Het tweede jaar ontvang je  56% van het afbetalingsbedrag, en het derde jaar nog 42 %.

Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet je aantonen dat je tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.

Er gelden een reeks voorwaarden, die op de website vermeld en in het testformulier vermeld worden.

Test of je in aanmerking komt.
Vraag de gratis verzekering gewaarborgd inkomen aan.

Een sociale lening bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 Sociale lening als je in Brussel gaat wonen
  02/504.32.11

Je kan bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hypothecaire lening aanvragen om een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kopen, te bouwen of te verbeteren. Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen.

  Voorwaarden

  • Het maximuminkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan 45.000 euro voor een alleenstaande; 55.000 euro voor een gezin met twee of meer personen wanneer de aanvrager maar over één inkomen beschikt en 70.000 euro wanneer minstens twee personen van het gezin over een inkomen beschikken. Bij gezinnen met meerdere personen is er een verhoging met 5.000 euro per persoon ten laste met een maximum van vier verhogingen.
  • Best geen andere woning bezitten.
  • Je geeft het Woningfonds alle gegevens die het nodig heeft.
  • Door de lening word je de volle eigenaar van de woning.
  • Zelf wonen in de woning waarvoor geleend wordt. Een deel van de woning mag worden verhuurd of voor het uitoefenen van een beroep worden gebruikt.
  • De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan 303.391,00 euro. Als het gezin meer dan twee personen telt, wordt dit bedrag verhoogd met 10% per bijkomende persoon en dit maximaal tot 50%.
  • De woning voldoet aan de veiligheids-en gezondheidsvoorwaarden.

  Hoe aanvragen

Neem contact op met het Brusselse Woningfonds

Wat als je je lening niet kan afbetalen?

Van vandaag op morgen kan je bijvoorbeeld werkzoekend of langdurig ziek worden en een deel van je inkomen verliezen. Je moet dan zo snel mogelijk naar je kredietgever/bank stappen om samen een oplossing te zoeken. Je kan tijdelijk uitstel van betaling vragen of een tegenvoorstel doen om je krediet over een langere periode af te lossen zodat je maandelijks wat minder moet betalen. Zet de gemaakte afspraken op papier. Wanneer je niet tot een overeenkomst komt, zijn er nog andere mogelijkheden. Je kan naar een erkende schuldbemiddelaar gaan die in jouw plaats met de bank over een nieuw afbetalingsplan onderhandelt. Voor dergelijke schuldbemiddeling kan je bij een OCMW of een CAW terecht. Als je ondanks bemiddeling toch nog problemen hebt om je kredieten af te lossen, dan is collectieve schuldenregeling ook een mogelijkheid. Dit is een wettelijke procedure voor de arbeidsrechtbank. Daarmee kan je tijd krijgen om er financieel terug bovenop te komen. Hier zijn wel strenge regels en voorwaarden aan verbonden. Je kan ook bij de vrederechter een verzoekschrift indienen (gratis). Je kan daarvoor terecht bij de griffie van het Vredegerecht. De kans is groot dat de vrederechter je verzoek inwilligt.