Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Nuttige informatie

 www.vlaanderen.be – Kopen en verkopen
 de premiezoeker

Verkooprecht

 Verkooprecht
Belastingportaal Vlaanderen

Sinds 1 juni 2018 betaal je voor de aankoop van een enige gezinswoning of appartement 7% (van het aankoopbedrag) verkooprecht (het vroegere registratierecht). Er kan een aanvullend verlaagd tarief van 6% toegekend worden als de woning ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt binnen een termijn van vijf jaar.

De woonbonus

 Belastingvermindering voor de enige en eigen woning: de woonbonus

Wie een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2006 voor het verwerven van een eigen en enige woning, kon een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kon je zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen. Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 is de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.

De onroerende voorheffing

 De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest. Je betaalt ze op inkomsten uit onroerende goederen. Ook als je eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

In bepaalde gevallen kan je korting krijgen op de onroerende voorheffing. Er zijn twee soorten verminderingen voor de onroerende voorheffing: de automatische verminderingen en de  verminderingen op aanvraag.

De verzekering gewaarborgd wonen

 Wonen in Vlaanderen – verzekering gewaarborgd wonen
  gratis

De gratis verzekering gewaarborgd wonen is er voor mensen die problemen hebben met de afbetaling van een hypothecaire lening omdat hun inkomen door pech drastisch is gedaald. Sluit deze verzekering af vlak nadat je je lening hebt afgesloten. Je kan ze per woning maar een keer afsluiten. De verzekering loopt over  10 jaar.

  Vraag ze op tijd aan. Dus op een moment dat je nog werkt en binnen het jaar nadat je je eerste kapitaal hebt opgenomen.

  Voordelen

Als je  in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kun je alleen krijgen als je leent voor nieuwbouw, je woning een primair energieverbruik heeft onder of gelijk aan de E70-norm en je belastbaar inkomen onder deze inkomensvoorwaarden valt: je inkomen mag niet hoger zijn dan 61.270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste en  voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste (42.890 euro voor een alleenstaande). Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan bedraagt de uitkering maximaal 500 euro.

Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet je aantonen dat je tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.

Voordelen

 • Als je  in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand voor een nieuwbouw en 500 euro per maand voor een bestaande woning.
 • Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet je aantonen dat je tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.
 • Er gelden een reeks voorwaarden, die op de website vermeld worden, onder andere:
  • Er gelden alleen inkomensgrenzen als je leent voor een nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van voor 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.  In dat geval mag je inkomen niet hoger zijn dan 670 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het laatste aanslagbiljet.
  • Als je relatie beëindigd is, kan je een nieuwe lening aangaan om je ex-partner uit te kopen. Was je voordien al verzekerd voor deze woning, dan hoef je geen nieuwe verzekering aan te vragen voor de nieuwe inkooplening. De bestaande verzekering blijft voor jou (niet voor de ex-partner) verder lopen. Op het ogenblik dat je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden en van de verzekering wil gebruik maken, moet je wel de verzekeraar Ethias op de hoogte brengen van de verandering in de verzekerde lening. Als  je nog geen verzekering gewaarborgd wonen hebt voor je woning, kan je de verzekering aanvragen voor je nieuwe lening om de woning in te kopen. Zowel het hypothecair krediet afgesloten voor de eventuele oplegsom, als het hypothecair krediet voor de overname van het oude krediet, komen in aanmerking voor de verzekering.

 Test of je in aanmerking komt.
Vraag de gratis verzekering gewaarborgd inkomen aan.

Waar moet je op letten als je een woning of bouwgrond koopt?

Met de meeste vragen kun je terecht op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en bij je notaris.

 • Is de woning ‘zonevreemd’? Dat betekent dat ze op het gewestplan niet in een woongebied ligt. Raadpleeg het gewestplan.
 • Ligt de woning in een overstromingsgevoelig gebied?
 • Heeft de woning de nodige vergunningen? Vraag het na op het gemeentehuis. Laat zeker een opschortingsvoorwaarde opnemen in de koopovereenkomst. Vermeld daarin dat de koop van de woning niet doorgaat als een eventueel bouwmisdrijf niet geregulariseerd wordt of dat de koop enkel doorgaat als er geen bouwmisdrijf wordt vastgesteld.
 • Ga na of er een onteigeningsplan bestaat voor de woning.
 • Ligt het perceel in een verkaveling? Is er een verkavelingsvergunning? Wat zijn de verkavelingsvoorwaarden?
 • Is de woning een beschermd monument? Maakt ze de deel uit van een beschermd stadszicht? Hou rekening met een aantal beperkingen en verplichtingen als dat zo is.
 • Staat de woning op een lijst van ongeschikte of onbewoonbare woningen?
 • Is er ooit een bodemattest afgeleverd voor de woning? Wat staat er in?

 

Subsidies om je woning te renoveren en te isoleren

Vlaanderen

Vlaamse renovatiepremie

Wil je je woning of appartement grondig renoveren, dan kan je zowel als eigenaar en als verhuurder een renovatiepremie aanvragen.

Of je de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m.

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mag voor aanvragen in 2019 niet meer bedragen dan:

 • 870 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
 • 670 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.510 euro per extra persoon ten laste
 • 670 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste.
 • je woning
 • je andere eigendommen
 • je facturen

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

 

Voor BENOveren zijn er andere premies: overzicht

BENOveren betekent ‘beter renoveren’. Het is de bedoeling dat je de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde uitvoert om meer voordelen te bekomen op het vlak van leefkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing en onderhoud.

Premies van netbeheerders

De Vlaamse overheid  geeft in samenwerking met de netbeheerders (Infrax of Eandis, nu samen onder Fluvius) premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen.

Er zijn ook premies voor specifieke/kwetsbare doelgroepen.

Overzicht premies

Belastingen

Belastingvermindering voor verhuurders die renoveren en hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Gemeenten

Via de premiezoeker vind je snel een overzicht van premies die je kunt aanvragen als je een woning koopt, huurt, bouwt of verbouwt in Vlaanderen. Je kan de stad of gemeen ingeven en dan verschijnen de verschillende mogelijkheden voor die stad of gemeente.

 

Je kan ook een kijkje gaan nemen op de websites van de provincies.