Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Sociale woning kopen

  Kopen van een sociale woning of bouwgrond

Een sociale woning of bouwgrond kopen in Vlaanderen

Om een sociale koopwoning of sociale kavel of bouwgrond te kunnen kopen, moet je je kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een sociale woning te kunnen kopen.
  Vind een sociale huisvestingsmaatschappij.

  Voorwaarden

 • Meerderjarig zijn.
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen per gezinsvorm.
 • Geen woning bezitten.

  Hoe aanvragen?

Je moet je inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Je kan je bij zoveel sociale huisvestingsmaatschappijen inschrijven als je wil. Per inschrijving betaal je € 50. Neem contact op om te weten welke documenten je moet meenemen. Vergeet sowieso je identiteitskaart niet, het aanslagbiljet van de belastingen of attesten en betalingsbewijzen als je een vervangingsinkomen krijgt.

Je sociale huurwoning kopen

  Kopen van je sociale huurwoning

Als je langer dan 5 jaar in een sociale huurwoning woont, kan je ze misschien kopen. Daarvoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Voorwaarden

 • De woning moet al langer dan 15 jaar een sociale huurwoning zijn.
 • De woning komt in aanmerking voor verkoop.
 • Je bent huurder categorie A of B.
 • Geen woning bezitten.

  Hoe aanvragen?

Neem contact op om met je sociale huisvestingsmaatschappij.

Na de aankoop van de huurwoning ben je verplicht om je woning 20 jaar te bewonen. De sociale huisvestingsmaatschappij heeft het recht je woning opnieuw in te kopen, als je deze verplichtingen niet nakomt.

Een sociale woning kopen in Brussel

  Kopen van een sociale woning in Brussel

  Voorwaarden

 • Jaarlijks belastbaar inkomen van een alleenstaande ouder is niet hoger dan € 55 000 met € met 5000 extra per kind ten laste met een maximum van vier verhogingen (zie aanslagbiljet).
 • Best geen andere woning bezitten.
 • Je geeft het Woningfonds alle gegevens die het nodig heeft.
 • Door de lening word je de volle eigenaar van de woning
 • Zelf wonen in de woning waarvoor geleend wordt. Een deel van de woning mag worden verhuurd of voor het uitoefenen van een beroep worden gebruikt.
 • De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is.
 • De woning voldoet aan de veiligheids-en gezondheidsvoorwaarden.

  Hoe aanvragen?

Vul het inschrijvingsformulier in.